Generalforsamling

 

Referat af Generalforsamling 2021


Ordinær generalforsamling i Borgerhuset 23.8. 2021 kl. 19:00 i nr. 3

Dagsorden

  • Valg af ordstyrer : Henrik Nørgaard valgtes. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
  • Valg af stemmetællere Forsamlingen mente ikke det var nødvendig at vælge stemmetællere
  • Valg af referent Jørgen Mogensen valgtes
  • Bestyrelsens beretning Godkendt
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Godkendt
  • Behandling af indkomne forslag Der var ikke kommet nogen forslag
  • Orientering om budget for kommende regnskabsår –samt fastsættelse af kontingent Budget Godkendt. Kontingentet er uændret 300 kr.
  • Valg af:

Formand, Bent Frederiksen er villig til genvalg Bent Frederiksen blev valgt

2 medlemmer i lige år

2 medlemmer i ulige år, Merete Sommer og Jørgen Mogensen er på valg. De er villige til genvalg Merete Sommer og Jørgen Mogensen blev genvalgt

2 bestyrelsessuppleanter hvert år, Henrik Nørgaard og Arne Pedersen er villige til genvalg Henrik Nørgaard og Arne Pedersen blev genvalgt

2 revisorer hvert år, Runa Mathorne og Jens Jørgen Christensen er villige til valg Runa Mathorne og Jens Jørgen Christensen blev valgt

1 revisorsuppleant hvert år, Claus Thygaard er villig til valg Claus Thygaard blev valgt

  • Eventuelt Jørgen Mogensen sender pressemeddelelse

Sustainable Energy


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.


Behavior of Nuclei


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.