Generalforsamling


 

Referat af Generalforsamling 2023


Ordinær generalforsamling i Borgerhuset 20.03 2023 kl. 19:00 i nr. 3

Dagsorden

  • Valg af ordstyrer : Kristine Christensen valgtes. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
  • Valg af stemmetællere Forsamlingen mente ikke det var nødvendig at vælge stemmetællere
  • Valg af referent Jørgen Mogensen valgtes
  • Bestyrelsens beretning Godkendt
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Godkendt
  • Behandling af indkomne forslag Der var ikke kommet nogen forslag
  • Orientering om budget for kommende regnskabsår –samt fastsættelse af kontingent Budget Godkendt. Kontingentet er uændret 300 kr.
  • Valg af:

Formand, Bent Frederiksen er villig til genvalg Bent Frederiksen blev valgt

2 medlemmer i lige år

2 medlemmer i ulige år, Merete Sommer og Jørgen Mogensen er på valg. Merete Sommer genvalgtes. Jørgen Mogensen Ønskede ikke at genopstille. I stedet valgtes Claus Thygaard

2 bestyrelsessuppleanter hvert år,  Arne Pedersen Og Jørgen Skyt valgtes.

2 revisorer hvert år, Runa Mathorne og Jens Jørgen Christensen er villige til valg Runa Mathorne og Jens Jørgen Christensen blev valgt

1 revisorsuppleant hvert år, Jørgen Mogensen valgtes

  • Eventuelt: orientering om kulturweekenden

Sustainable Energy


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.


Behavior of Nuclei


Lorem ipsum dolor sitame adipscing eliuctus the tincun phasellu sitame sitame porta cndienum vehicula kuctor vulpuae sapien ultrics ullmorper accumsan was ehicusm trisque a mauris vehicula rutrum pretium in nulla voluparis.


Research Highlights


1. Lorem ipsum dolor sitame the adpscing.

2. Elitsmpor incdun the aliquas veniam ercation.

3. Sitame adpscing elitsmpor incdun labore.

4. Dlremgna quis ercation ullamco quisnostr.