Kontakt


Bestyrelse


Formand: Bent Frederiksen,

ansvarlig for bookingkalenderen  31378909

Næstformand: Bruno Sørensen, ansvarlig for depotet 

Kasserer: Merete Sommer  21722563

Sekretær: Jørgen Mogensen,

   ansvarlig for hjemmesiden og for nøglebrikker 30294091

Medlem: Ib Skovlykke

Suppleant: Kirsten Christensen

Suppleant: Henrik Nørgaard 30519690

Bent Frederiksen

Formand

Bruno Sørensen

Næstformand

Merete Sommer

Kasserer

Jørgen Mogensen

Sekretær

Indbetaling: 

Kontonummer 2300  0716455947 

MobilePay: 16027

Ib Skovlykke

Medlem

Kirsten Christensen

Suppleant

Henrik Nørgaard

Suppleant

Copyright © All Rights Reserved