Arrangementer

Her vil alle medlemmer af Borgerhuset kunne få offentliggjort større arrangementer

mail til joergen.mogensen@skolekom.dk